top of page

מוצר לדוגמה 2
 


1. השתתפות במעגל גברים
 קיום מפגש קבוצתי פתוח ורב משתתפים למטרות תמיכה, ייעוץ וליווי
המיועד לגברים בכלל ואבות גרושים.
 

2. טיפול פסיכותרפיה פרטני
מתן טיפול לגברים ואבות, תמיכה ומרחב בטוח להעלאת כל סוגייה ואתגר חיים, ע"י מטפלים מקצועיים מוסמכים - עובדים סוציאליים.

3. ליווי מקצועי מול שירותי הרווחה
הליווי מתבצע
ע"י עובד סוציאלי מוסמך מול האב, ומול שירותי הרווחה, במצבי קונפליקט גירושין וניכור הורי, בסוגיות משמורת ילדים, ועוד.

4.
התערבות טיפולית קצרת מועד
מפגש אישי ומרחב בטוח לשאלות, חשיבה ובירור צרכים, במיקוד בסוגיות של תפקוד, מתח וקריירה.


TEST PAGE TRANZILA & WIX
מוצר לדוגמה 1


אבהות פעילה לאבות מאושרים וילדים בריאים
הרצאה המיועדת לגברים נשואים ופרודים - על חשיבות האבהות
לאורך הגילאים השונים כבר מינקות, ליצירת התקשרות בריאה ,התפתחות רגשית טובה יותר וחוסן נפשי משופר אצל הילדים.


מרצה ד"ר קופל אליעזר,ראש היחידה הטיפולית, לצדכם.

 


 
 

 

 

bottom of page