top of page

"פוגעים בגברים על סמך נתוני שווא"

יו"ר עמותת לצדכם רונית דרור מאוניברסיטת חיפה טוענת שהצעדים המתוכננים לטיפול באלימות במשפחה שגויים מן היסוד ונסמכים על נתונים מוטים. ראיון עם גיל רונן לאתר ערוץ 7. קישור לראיון המלא : https://www.inn.co.il/News/News.aspx/323169

ציטוט נבחר:

"אנחנו, ממחקרים בעולם המערבי, יודעים שהאחוז של הגברים המוכים הוא מאוד דומה לאחוז הנשים המוכות", הסבירה. "בקרב זוגות שיש בהם אלימות, הדבר הזה מתחלק כמעט סימטרית: בחמישים אחוז מהזוגות האלימים, האלימות היא הדדית – כלומר היא מרביצה והוא מחזיר או להיפך; ובחמישים האחוזים האחרים, זה שוב מתחלק כמעט סימטרית: או שהאישה אלימה והגבר לא מחזיר או שהגבר אלים והאישה לא מחזירה.

"בינתיים, כפי שאנחנו מבינים מהתוכנית של השר ארדן, רק לאותם 25% [שבהם האישה חוטפת מכות ולא מחזירה] יש פה מענה, ולכל היתר אין מענה".


"זה המקום שבו אנשי המקצוע צריכים להיכנס", אמרה. "לשבת עם בני הזוג ולשאול מי אלים. האם הגבר אלים, האישה אלימה, או ששני בני הזוג אלימים. יש לנו כלים מקצועיים לערוך את הבירור הזה. ברגע ששני בני הזוג אלימים אז צריך לטפל בשניהם בצורה מקבילה, וכל אחד בנפרד שילך ויטפל בבעיות השליטה שלו, האגרסיביות שלו, מה שזה לא יהיה.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page