top of page

השירותים שלנו:

עזרה ראשונה >>

◾ שיחת ייעוץ ראשוני טלפונית,
עם עובד סוציאלי של העמותה.
◾ שיחת הכוונה ראשונית עם המחלקה המשפטית של העמותה.

◾ הצטרפות לקבוצות הוואטסאפ שלנו להתייעצות ושיתוף.
◾ השתתפות בוובינר השבועי, עם אנשי מקצוע מובילים מהתחום.

מפגש ייעוץ אישי חד פעמי, עם עו"ס המתמחה בליווי אבות וגברים בקונפליקט.

עלות: 300 ש"ח

◾ תכנית הדגל כוללת 25 שעות סיוע מקיף מהעמותה, הכוללות:
◾ טיפול פרטני עם עו"ס העמותה.
◾ ליווי אסטרטגי רחב בתיק וגיבוש אסטרטגיית פעולה הכוללת מטרות, יעדים וליווי אל מול גורמים רלוונטיים ברשויות הרווחה במידת הצורך.
◾ קבלת דוח פסיכו-סוציאלי
לפי הצורך וללא עלות נוספת.

◾ הכנה והדרכה לקראת וועדות ותסקירים, ליווי, תיווך וסיוע אל מול גורמים ברשויות הרווחה ומערכת המשפט.
◾ כמו כן, תכנית הדגל מזכה
ב-10 שעות מפגשים קבוצתיים, במסגרת מעגל גברים מקוון עם עו"ס העמותה ללא עלות נוספת.

עלות המסלול: 7,000 ש"ח

מול הרשויות >>

כתיבת דו"ח פסיכו סוציאלי וחוות דעת מקיפה. לשם הכנת הדו"ח, יש צורך בהשתלבות בטיפול במסגרת העמותה.

עלות: 1,500 שקלים

*במסגרת תכנית הדגל
נכלל דו"ח ללא עלות נוספת.

המסלול כולל:
◾ קריאת חומרים מקדימה.
◾ שעתיים של מפגש היכרות והכנה עם עו"ס העמותה. הממוקדים בהכנה לתסקיר רווחה, או וועדת תכנון טיפול.

◾ שעת ייעוץ עם עורך דין.


עלות המסלול: 1,500 ש"ח*

*בהתאם למורכבות התיק.

כניסה לתהליך מקיף >>

◾ 12 שעות טיפול פרטני ע"י עו"ס העמותה וליווי מקצועי מול הרשויות.

◾השתתפות
ב-4 שעות מפגשי מעגל גברים מקוון בהנחיית עו"ס העמותה.
◾שעת פגישה אסטרטגית רב מקצועית,
בשיתוף מומחה, וגיבוש אסטרטגיית פעולה הכוללת מטרות, יעדים וליווי
אל מול גורמים רלוונטיים ברשויות הרווחה במידת הצורך.


עלות המסלול: 3,500 ש"ח

◾ 10 שעות ליווי מקצועי והדרכה ע"י עו"ס העמותה וסיוע אישי בתיק אל מול גורמים רלוונטיים ברווחה, במידת הצורך.

◾ 3 שעות מפגשי ייעוץ עם מומחי בית משפט, כלולים במסלול.

עלות המסלול: 5,000 ש"ח

תמיכה >>

"בואו נדבר על זה"
השתתפות
ב10 מפגשים
של מעגל גברים מונחה, לתמיכה
ומתן ידע להתמודדות,
בהנחיית עו"ס העמותה
.
המפגשים פיזיים, או בזום.


עלות: 800 ש"ח

גישור וריפוי >>

12 שעות מפגשים סדורים הכוללים טיפול, ליווי והדרכה הורית, לאבות המצויים בהליך חידוש קשר מטעם
בית משפט בגין ניכור הורי / סרבנות קשר.

*רכישת המסלול מותנת במינוי מומחה בית משפט ובפיקוחו וכולל קבלת דו"ח פסיכוסוציאלי מקיף בסיום המפגשים.


עלות המסלול: 5,000 ש"ח

קבלת שני ההורים להליך גישור טיפול הכולל עד 40 שעות ליווי בתיק.

במסגרתן יתקיימו עד 10 פגישות גישור משותפות וכן 10 שעות טיפול פרטני
לכל אחד מן ההורים בנפרד.
התהליך יתבצע ע"י עו"סים ומגשר מוסמך, בהליך מודולרי וממוקד פתרון
לכל אחד מן ההורים, לטובת הגעה להסכם משפטי.

כל זאת ועוד, על מנת למנוע הליך גירושין יקר ואמוציונאלי משפטית וכן במטרה להנמיך את להבות הקונפליקט, לקדם שיתוף פעולה הורי ולשפר משמעותית את רווחתם הרגשית של הילדים וההורים כאחד.

 
*עלות המסלול: 22,000 ש"ח
*העלות מתחלקת בין שני ההורים

bottom of page