לזכרם

עמותת לצדכם מרכינה ראשה לזכרם של האבות והגברים שהתאבדו
כתוצאה ממשברי חיים, מצוקה אישית ומצוקה נפשית שנבעה מגירושין
בקונפליקט גבוה.


אנו יודעים כי אין נחמה. יהי זכרם ברוך.

עמותת לצדכם תמשיך לפעול להעלאת המודעות לתופעה כאובה זו.