לזכרם
CANDLE.jpg

עמותת לצדכם מרכינה ראשה לזכרם של האבות והגברים שהתאבדו
כתוצאה ממשברי חיים, מצוקה אישית ומצוקה נפשית שנבעה מגירושין
בקונפליקט גבוה.


אנו יודעים כי אין נחמה. יהי זכרם ברוך.

עמותת לצדכם תמשיך לפעול להעלאת המודעות לתופעה כאובה זו.