מבוא

על גברים נפגעי אלימות בחברה:

בעוד שבעשרות השנים האחרונות עלתה מודעות האלימות על כל סוגיה כלפי המגדר הנשי, האלימות כלפי המגדר הגברי מוזערה והוכחשה. חשוב לדעת כי בשל כך גם הטיפול באלימות כלפי נשים יהיה לוקה בחסר. לא לחינם, תחום זה הנו היחידי במדעי החברה שהמחלוקת בו נותרה בעינה ואף העמיקה בין חוקרים, פוליטיקאים ואנשי טיפול.

בשל כך, נדרשת גישה רחבה ומקיפה שתמגר את כל סוגי האלימות – כנגד גברים ונשים כאחד וכך, בעוד ששמנו לנו למטרה להעלות למודעות הציבורית שגם גברים נפגעים, נפצעים, מתאבדים ונרצחים וקיים חוסר שוויון מהותי ביחס של גופי האכיפה, החוק והטיפול בהם, אנו מאמינים וקוראים בו זמנית למיגור כל סוגי האלימות: נשים כנגד גברים; גברים כנגד נשים; נשים כנגד נשים; וגברים כנגד גברים.


לפי אוסף 343 המחקרים שערך ד"ר מרטין פייברט - יש סימטריה מגדרית באלימות זוגית.בכ-50 אחוז מהזוגות האלימות היא הדדית בין גברים לנשים, בכ-25 אחוז מהזוגות צד אחד אלים וב-25 אחוז הנותרים הצד השני אלים.
 

לפי נתוני משטרת ישראל אלפי תלונות של גברים כנגד נשים על אלימות זוגית מוגשות בשנה.

בנים מהווים את רוב הנפגעים בפגיעה מינית עד גיל ההתבגרות וההבדל בין הפוגעים (גברים ונשים) אינו גבוה מבחינה מגדרית.

לפי נתוני עמותת אל"י כמו גם הביטוח הלאומי אימהות פוגעות בילדים יותר מאבות.

עשרות שנות מחקר מצביעות על כך ש70% אחוזים מהגברים החל בתקופת הינקות, הילדות, דרך הנעורים והבגרות יסבלו מהתעללות ואלימות במשפחה. מדובר בהתעללות פיזית, נפשית ומינית במשפחה הגרעינית, אלימות ביחסים זוגיים, אונס, הטרדות מיניות בעבודה ועוד.
האלימות המופנית כלפיהם היא מגברים ומנשים כאחד.

 
בעוד אנו מאמינים כי חשוב לטפל בכל סוגי האלימות, כולל זו של גברים נגד נשים, עמותת לצידכם שמה לה למטרה להעלות למודעות הציבורית שגם גברים נפגעים, נפצעים, מתאבדים ונרצחים וקיים חוסר שוויון מהותי ביחס של גופי האכיפה, החוק והטיפול בהם. חוסר השוויון ברמת התודעה הינו בעיקר כאשר הגברים הינם קורבנות של אלימות נשית דוגמת, אונס על ידי נשים, הטרדות מיניות, אלימות פיזית, נפשית, כלכלית במשפחה ועוד.

הטקטיקות האלימות המגוונות אותן מפעילות נשים כנגד גברים, לעיתים בסיוע של החוק עשויות להימשך גם בשעת פרידה ו/או גירושין ויכולות לנוע מתלונות שווא, ניכור הורי, הרחקות, נישול כלכלי ועוד. הגיעה העת לפעול בנושא זה גם ברמת התודעה הציבורית ורק עוד ועוד סיפורים של גברים אמיצים יוכלו להתיר את קשר השתיקה וחוסר המודעות בחברה. הגברים הללו יכולים להיות האבות, האחים, בני-הזוג, הילדים, החברים שלנו וגם הם זקוקים להכרה ויד מושטת בעת הצורך.

 

 

 

עמותת לצידכם,

הוועד המנהל,

צוות הפעילים והמתנדבים.

 

logo by your side.png