top of page
מדריכים

כיצד תזהה האם בת זוגתך/אשתך אלימה והאם אתה נמצא במערכת יחסים פוגענית?
מצ"ב שאלון שכדאי להקדיש לו קצת זמן על מנת לאמוד ולהעריך את מצבך.


בדרך כלל, עקב מחסור במידע רלוונטי, גבר שנמצא במערכת זוגית או בנישואים לאישה אלימה לא
יזהה לרוב את העובדה שמערכת היחסים שלו עם בת הזוג לוקה במאפיינים של אלימות במשפחה
כלפיו עד שיהיה מאוחר מידי. לרוב, הוא לא יהיה מודע לכך שאשתו אלימה ושהוא למעשה נפגע של
אלימות והתעללות במשפחה.

לכן, הנה כמה דברים שכדאי לך לחשוב עליהם אם אתה רוצה לדעת אם אשתך/בת זוגתך אלימה
והאם אתה סובל מאלימות במשפחה.

כיצד להתגונן בפני אלימות פיזית של בת-הזוג?

בניגוד למה שאנחנו מדווחים בתקשורת אלימות במשפחה אינה חד סטרית וקיימת
אלימות של נשים כנגד גברים. מחקרים מוכיחים שקיימת סימטריה באלימות בין בני הזוג בין
אם בעוצמה, בהיקף, בתדירות או בהשפעה שלה על בן הזוג הנפגע.

משמעות הסימטריה היא שנשים אלימות בהיקפים דומים לגברים אלימים.
לאלימות ולהתעללות במשפחה יכולה להיות השפעה פיזית ופסיכולוגית קשה, רב מערכתית
מתמשכת הן על הגברים, הן על הילדים ועל הנשים.
להודות שאתה בבעיה וזקוק לעזרה אין משמעו שנכשלת כגבר, כאב או כבעל.
אתה לא אשם, ואתה לא חלש. תיעוד, שיתוף ודיווח של הבעיה לא רק גורמת לתחושת הקלה
מסוימת אלא מהווה צעד ראשון ליציאה ממעגל האלימות וההתעללות.

אלימות מילולית נגד גברים וטרור רגשי - מה זה? וכיצד תזהה אלימות מסוג זה?

כשמדובר על אלימות במשפחה, אז כמו אצל גברים אלימים, גם בצד האחר של המשוואה ניתן למצוא
מקרי התעללות שאינם כוללים כמעט פגיעה פיזית, אבל הם הרסניים לא פחות.
בעגה המקצועית קוראים לזה "טרור רגשי" והמרכיב הדומיננטי שלה זה אלימות מילולית מצד
בת -זוגך/אשתך.
חשוב גם לזכור, שאלימות מילולית אינה עניין שולי בכלל במערכת היחסים ויש לו השלכות רבות
על בריאותך הנפשית. 

 

bottom of page